DKF opretter hermed en tilskudsordning for studerende der ønsker at graduere 1. Dan og op efter.

Ordningen gælder for kendo, Jodo og setei iaido gradueringer. Målet med ordningen er, at give studerende økonomisk støtte i form af et engangstilskud, til brug ved Dan- gradueringer i udlandet.

Ansøgningskriterier.


  • Være aktiv studerende.
  • Man skal være 1.kyu eller over.
  • Have en godkendelse, fra en af DKF udpeget træner / leder.
  • Være tilmeldt en graduering der ligger uden for Danmark
  • Man skal kunne fremvise bevis for deltagelse.

Engangstilskuddet er på 500 kr. og der kan hvert år uddeles til 5 forskellige kendoka. Midlerne fordeles efter først til mølle" princippet. Skæringsdato er den 01.02. (efter denne dato fornys puljen)

Ansøgningen skal indeholde:


  • Selve ansøgningen: Navn