Kære Klubber
Ved EKF’s generalforsamling i Tokyu blev det besluttet, at EM 2016 vil blive afholdt i Skjolpe, Makedonien. EM vil blive afholdt fra d. 31. marts til d. 3. april. Bemærk dette er 3 uger tidligere end oprindelig udmeldt, da den oprindelige dato faldt sammen med det makedonske valg.
DKF ønsker at Danmark stiller med et hold til EM i Makedonien. Deltagelse vil, som ved VM være finasieret ved egenbetaling.
Forbundet arbejder på at rejse kapital til formålet igennem diverse investorer, der loves dog intet før vi står med pengene i hænderne, og deltagere skal derfor være indforståede med, at deltagelse som udgangspunkt sker for egen regning.


Udtagelse til det danske landshold
Som udgangspunkt har alle i Bogu mulighed for at stille op til landsholdet, dog har DKF besluttet at man som minimum skal have bestået sin 1. Dan ved EMs start. For at sikre kvaliteten hos de kæmpere, vil der blive foretaget en officiel udtagelse. Denne udtagelse foregår ved, at alle interesserede deltager i en række træninger over den næste tid, hvor det primære fokus vil ligge på shiai og generel forberedelse til EM.
Træningen vil blive varetaget af Yukio Kato 5. Dan og træningen vil forgå på Jylland og Fyn. Midt november ville Yukio Kato give en tilbagemelding til DKF om, hvilke kæmpere der er af sådan en kvalitet at de kan deltage ved EM.
DKF har forsøgt, men beklager at det i denne omgang desværre ikke var muligt, at oprette landsholdtrænings sessioner i København.
Vi håber dog, at de som bor i København og som ønsker at deltage, vil tage rejsen over broen.

Træningstider
Alle træninger afholdes på lørdage. Træningerne er fra kl.11-14. Datoerne er:
29/8 Kongslundskolen. Middelfartvej 8, 5400 Bogense.
26/9 Pigegymnastiksalen på Novaskolen, Moldevej 5, 7100 Vejle.
24/10 Pigegymnastiksalen på Novaskolen, Moldevej 5, 7100
Vejle.
21/11 Kongslundskolen. Middelfartvej 8, 5400 Bogense


***Derudover ønskes at alle interesserede skal deltage i understående fællestræning. Datoer: 12/9 -10/10- 7/11.
Der vil afsættes tid under disse fællestræninger til den specifikke træning af denne gruppe. DKF opfordre endvidere klubberne til at efterkomme, såfremt det er muligt, eventuelle træningsønsker fra landsholdsaspiranter. DKF ønsker alle interesseret held og lykke med udtagelsen!


Med Venlig Hilsen
DKFs bestyrelse