• DKFs bestyrelse ønsker at klubberne selv skal have adgang til at poste seminarer, fællestræninger og anden information tiltænkt alle DKFs medlemmer på DKFs facebook side.

  • Forudsætningen for at kunne gøre dette på klub-basis er, at klubberne har en facebook side som organisation – i modsætning til at have en facebook gruppe i klubbens navn. På facebook kan en gruppe ikke poste som sådan, men en facebook organisationsprofil kan poste i organisationens navn på facebook.

  • Hvordan klubberne ønsker at være tilstede på facebook, er selvfølgelig ikke et anliggende for DKF, men hvis klubberne ønsker at kunne poste på DKFs facebook side, skal de have en facebook side som organisation. Dette følger af facebooks indretning, og af bestyrelsens ønske om, at poster fra klubberne som sådan, skal være opslået i klubbens navn.

  • Man kan sagtens både have en facebook gruppe, og en facebook organisationsprofil for samme klub.