IMG_2686.jpg
 

Kendo inden for DKF

Kendo er en japansk kampkunst stilart med rødder i samuraikulturen.

Ud over at være Japans største traditionel kampkunst, har kendo også moderne kampsportslige elementer som turneringer og mesterskaber. DKF opfatter kampkunst og kampsport som to forskellige former, der er afhængig af hinanden, men som ikke må blandes ukritisk.

Kun gennem en stærk forståelse af kampkunst og traditionel kihon grundteknik, kan man blive en stærk kæmper til kampsports-turneringer og landshold.

Hvordan præsentere vi kendo lokalt?.

Den simpleste måde at forklare kendo på for nye, er som japansk fægtning. Kendo har en vis lighed med europæisk fægtning pga. baggrunden i sværdkamp. Indholdsmæssigt og filosofisk er der dog markant forskel på de to.