DKF Generalforsamling 20-03-2016

Lokation: Carlsens Skiødtsvej 37, 5220 Odense

Tilstedeværende, stemmeberettigede klubber til dette års general-forsamling:

Aarhus Kendo

Odense Kendo

Nordfyns Kendo

Herning Kendo

 • Valg af dirigent, referent, samt stemmetæller.

Dirigent: David Anyosisye Mwaipaya

Stemmetæller samt referent: Natasha Jette Vestersøe Sjøgreen

 • Dette vedtages enstemmigt

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Efter et overstået VM 2015 er landsholdsaktiviteten forsat med en ny runde landsholdsudtagelse der stiler frem mod deltagelse i EM 2016. Der er i den forbindelse lagt grobund for et mere struktureret arbejde med landsholdet – der er givet info til klubberne herom.

DKF er af den forhåbning, at landsholdsaktiviteten spreder sig, da aktiviteten omk. landsholdet skal komme klubberne til gode.

Grundet en forholdsvis ”ung” bestyrelse, har året 2015 desuden budt på megen arbejde med det interne samarbejde i DKF – dette har styrket vores effektivitet som forbund.

 • Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forløbne år.

Selvom pengene er små, er det lykkedes at skabe et lille, stabilt overskud gennem nedsættelse af kontingent til EKF, salg af udstyr samt mindskelse af div. gebyrer.

 • Budgettet godkendes enstemmigt

 • Behandling af indkomne forslag.

 1. Vedtægtsændringer:

Kasseren bliver tegningsberettiget og sekretæren frafalder som tegningsberettiget, dette skal godtages af 1/3 del af de tilstedeværende ved generalforsamlingen.

 • Vedtages enstemmigt

Nedsættelse af Iaidoklubbens klubkontingent fra nuværende 1000 kr pr/år til 500 kr pr/år. Denne nedsættelse af kontingent er ikke permanent og tages op til revurdering fra år til år.

 • Vedtages enstemmigt

 1. Klubberne skal have en officiel e-mail hvortil alt materiale fra DKF til klubben/klubberne sendes.

Diskussionen omk. dette munder ud i følgende:

 • Strømlignet ”krav” om officiel E-mail adr. Klubberne skal have én officiel E-mail adr. hvorpå de modtager info fra fx DKF. Hvis dette ikke efterkommes forbeholder DKF sig retten til at frasige sig ansvar, hvis informationen ikke kommer ud.

 • Det ses gerne at klubberne opretter E-mails til div. bestyrelsesposter der består på tværs af skiftende bestyrelser.

- Vedtages enstemmigt

 • Ny økonomisk struktur

DKF ønsker at puljeinddele indkommende økonomiske midler i følgende puljer

1) Landsholdet

2) Kendofremmende formål

3) Tuneringer samt kurser

Dette gøres i et forsøg på større gennemsigtighed omk. DKF’s håndtering af midler. Det bliver desuden muligt for klubberne at søge midler fra pulje 2) Kendofremmende formål.

 • Vedtages enstemmig.

 • Facebook.

Klubberne får lavet en facebookside der er en offentlig virksomhed. Klubberne bliver da medredaktør på DKF’s Facebookside og derved har mulighed for at poste på DKF’s side for deres egen klub.

- DKF anbefaler at klubberne opretter facebookside som offentlig virksomhed, DKF ændrer Facebookstruktur der giver klubberne tilladelse til at poste

 • Vedtages enstemmigt.

 • Fremtidsvisioner – en 3 års plan

DKF har udarbejdet en 3 års plan der strækker sig fra 2016 til VM 2018, denne plan indeholder et ønske om oprettelsen af et ungdoms talenthold, udtagelses af landshold umiddelbart efter EM 2016 samt oprettelsen af 2 årlige DKF fællestræninger, en i foråret der indeholder en Goodwill turnering, samt en i efteråret der indeholder et instruktør seminar.

Der er fastsatte krav om udtagelsen til landholdet umiddelbart efter EM: 1) Der er krav om, at de der ønsker at komme i betragtning til landsholdet deltager ved Nordfyns fællestræning i april mdr.

2) Den følgende mdr. vil landsholdstræneren besøge de klubber, hvor der er medlemmer der ønsker at deltage på landholdet.

3) Der er krav om, at de der ønsker at komme i betragtning til landsholdet deltager ved Nordfyns fællestræning i maj mdr.

 • Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formand: David Anyosisye Mwaipaya

 • Vedtages enstemmigt

Næstformand: Adam Stahl

 • Vedtages enstemmigt

Kasser: Jesper Andersen

 • Vedtages enstemmigt

Sekretær: Natasha Sjøgreen

(Jens Jensen genopstille ikke til nogen poster i DKF

Opstiller som sekretær Natasha Sjøgreen.)

 • Vedtages enstemmigt

Menig medlem: Ingen opstiller.

Subliant: ingen opstiller

Revisor: Yukio kato

 • Vedtages enstemmigt

 • Evt.

 • Landstræneren informerer at; ”landsholdet kører, men er presset på bla. sygdom men ISÆR vanskeligheder med at skaffe lokaler”.

 • Afslutning.

Tak for velafholdt generalforsamling!

Med venlig hilsen

Dansk Kendo Forbunds bestyrelse

 

Jens Møllgaard