Officielle e-mail adresser for klubber i DKF

Publiceret: 20. april 2016

 • For at DKF er i stand til at stå inde for en effektiv kommunikation med klubberne, kræver det, at klubberne som minimum har givet DKF én officiel e-mail adresse, som modtager af e-post fra DKF.

 • Skulle klubberne ønske flere mail adresser tilføjet, kræver det, at det fremgår klart, hvordan information skal sendes til klubben. F.eks. kan man have to mail adresser, som skal modtage al kommunikaion; eller man kan have en e-mail adresse til kassereren, og en anden til al anden kommunikation. Sålænge det er klart for os, hvem der er ”rette vedkommende” i en given sammenhæng, er det gangbart.

 • DKFs bestyrelse opfordrer til, at klubberne etablerer e-mail adresser, som er tilknyttet klubben, og ikke individuelle medlemmer. Disse e-mail adresser ville så være permanente, og ved udskiftninger i klubbens bestyrelse, ville der ikke være anledning til misforståelser eller forvirring.
  I.e. info@kendokendo.dk anbefales frem for Iluvcats87@geemail.com

 • DKFs bestyrelse kontaktes via:
  president@kendo-dkf.dk
  vice-president@kendo-dkf.dk
  secretary@kendo-dkf.dk
  treasurer@kendo-dkf.dk

 • Udtrykket ”krav” skal i denne sammenhæng forstås som den forudsætning, der skal opfyldes for at bestyrelsen realistisk set kan tage et ansvar for kommunikationen med klubberne. Erfaringen siger, at i fraværet af denne minimumsstandard vil det før eller siden ske, at meddelelser ikke når frem til ”rette vedkommende”, uden at man på nogen af siderne er bevidste om dette, eller har gjort mindre end man rimeligvis kunne.

 • DKFs bestyrelse vil uagtet opfyldelse af kravet, og uanset forholdende gøre deres yderste for at sikre, at information når frem til klubberne, og til rette vedkommende. Blot kan bestyrelsen ikke rimeligvis love, at dette faktisk sker, udover vores indsigt i den interne kommunkationsstruktur i den enkelte klub.
  Selvfølgeligt vil information modtaget af DKFs bestyrelse også nå frem til rette vedkommende, uanset hvilken adresse det sendes til – under forudsætning af at vedkommende faktisk er i bestyrelsen.

Jens Møllgaard