Opbakning til landsholdet og andre punkter fra GF2019

Sidste lørdag var landets kendo og iaido klubber indbudt til Dansk kendo forbunds årlige generalforsamling i Odense. Ud over det faktum at alle kendo klubber for første gang var repræsenteret samtidig. Og at der startede en fascinerende samtale, om brugen af AI og Motion Capture til at udvælge talenter i kendo.

Så kommer her 6 vigtige Ippons fra GF2019

Landshold:

Fra bestyrelsens perspektiv er der gået meget energi de sidste 5-6 år, på at opbygge faste rammer for landsholdet. Vi begynder at se effekten af dette arbejde samt landsholdstrænerens indsats med talenter, I at vi for første gang får junior kæmper på landsholdet som er opvokset fra en tidlig alder inden for vores organisation. Denne udvikling er vigtig for os og en vi skal og vil videreføre med klubbernes hjælp.

Penge til Dansk kendo forbund:

Pga. medlemstilbagegang primært i København, vil DKF skulle spare på udgifterne i 2019. Dette vil ha indflydelse på landsholdet. Holdet er DKF største udgift post og vi har ingen andre muligheder for at dække udgifterne. Det betyder at udsving i DKFs medlemsindtægter vil gå ud over landsholdet. I praksis vil man ikke kunne mærke besparelsen, da den tages fra vores kapitale beredskab. Det vil dog forsinke målet om at skabe økonomi nok, til at udvidde holdet med flere kvinder og junior kæmpere.

Opbakning til Landsholdet fra alle Kendo klubber:

Det står klart at alle klubber bakker 100% op om arbejdet med landsholdet. De ser det som forbundets vigtigste opgave at sikre en fast landsholds struktur. Grunden er at landsholdet skaber en fremdrift som alle klubber kan nyde godt af og det er DKFs bedste kort for, at skabe opmærksomhed om kendo.

Talenthold for alle de stærke og landshold for de bedste:

En vigtigt pointe fra mødet er at klubberne selv skal kontakte landsholdstræneren, hvis de har kæmpere der skal ha flere udfordring. På talentholdet kan de modnes og trænes op til MÅSKE at få en plads på landsholdet.

Støtteaftale med Sportsmaster:

Aftalen kan bruges at alle klubber i DKF og giver 35% rabat på Nike team kollektion og 25% resten kollektionen. Man betaler pr. tryk men oprettelsen af layout er gratis.

Konsekvenser af vedtægtsændring:

Vedtægtsændringen gør den betalingsform, som de fleste klubber har kørt efter i flere år, bliver gjort til standart. Reelt betyder det bare at medlemmer der melder sig ind i en klub i DKF, automatisk er medlem af forbundet fra dag 1.

Det er klubbens ansvar at informere nye medlemmer om, at de faktisk er medlem af 2 foreninger når de betaler deres kontingent.

Tak endnu en gang for et godt møde.!

Jens Møllgaard