landshold.png

Landshold

Landshold opstilles af Dansk kendo forbund og deltager på vejene af Danmark I Europa- og Verdensmesterskaberne i Kendo, japansk fægtning. 

De kategorier der opstilles i er afhængig af mesterskab og den aktuelle talentpulje. For mere info se siden ”konkurrencer”.

Hvert år udtages en gruppe af kæmpere til bruttoholdet (talenthold). Kæmperne kommer fra medlemsklubberne og er personer der bla. har gjort sig bemærket til de månedlige fællestræninger samt sommerlejer. 

Når en deltager er på talentholdet forventes det at man deltager i Fællestræningerne samt talentholdstræninger. Træningerne udgøre to lørdage i måneden ud over den almindelige klubtræning.

Det endelige landshold udpeges af Landsholdstræneren. Udtagelsen gælder som udgangspunkt til først kommende mesterskab er overstået, herefter overgår man igen til talentholdspuljen og afventer næste udtagelse.  

Deltagelse på landsholdet er selvfinansieret og eventuelle sponsorater bruges til at dække så mange fællesomkostninger som muligt. 

Kendo japansk fægtning.jpg