Kyū / Dan systemets udvikling, Advarsel- budo nørder Del 1

Kyū / Dan gradueringssystemets udvikling, Advarsel- for budo nørder

Del 1

Artiklen her er en historisk gennemgang af tidslinjen for udvikling, af det Kyū / Dan gradueringssystem man bruger i de fleste japanske budosystemer i dag.

For at forstå tidslinjen kræver det lidt baggrundsviden.

Baggrund

Meiji restaurationen er en betegnelsen for den samfundsomstilling der skete mellem 1867-ca.1869, hvor Japan gik fra at være et feudalsamfund til et moderne samfund. Omstillingen skete under Kejser Meiji, 1852-1912.

Denne process var en voldsom omstilling af samfundet og som konsekvens mister samuraierne deres status. Der opstår faktisk også en ret stor modstand mod den tidligere samfundsstruktur og nogle af dens traditioner.

På dette tidspunkt i Japans historie er det nærmest sikkert, at samuraikulturen er på vej til at forsvinde. Heldigvis var de gamle samuraier og deres børn godt uddannet og indsigtsfulde mennesker. De ville redde hvad de kunne og føre så meget videre i det nye samfund som de kunne.

Budo og japanske DO kampstilarter som kendo, Karatedo, Kyudo, Judo, Aikido mv.) opstår først efter Meiji. De har forskellige historier og udvikling, men grundlæggende er de fleste af dem standardiseret ud fra gamle koryu systemer, som blev brugt til træning af samuraier. Men der opstå også enkelte helt nye systemer som ikke har nogen reel sammenhæng med samuraikulturen men trækker på deres tradition.

Siden man fandt på at lave skoler til at træne sine soldater eller elever i, har der været en konkurrence om hvem der var bedst. Dette sker stadig og er positivt!. Men gennem tiden har dette også givet anledning til mange myter, misinformation og “shittalk” skolerne imellem.

Japan har også haft en regering under anden verdenskrig, der opdyrkede og brugte disse historier til nationalistisk propaganda.

Det altid vigtigt at være kritisk når man fordyber sig i budo og historier om japansk kampstilarter, fordi nogle emner godt kan være overdrevne eller bygge på informationer der på et tidspunkt har være pyntet lidt på ..

Tidsfaktor og overlevering

En vigtig faktor når man taler overlevering af teknikker og traditioner er tid. Der går 30-40 år inden de fleste af systemerne for en fast form. En ung sandsynligvis relativt uerfaren samurai før Meiji restaurationen, kunne derfor kun måske nå at opleve og deltage i udviklingen. Men for mange stilarters vedkommende var det efterkommere af samuraier der stod for udviklingen.  

Kendo, Kyudo og Iaido er alle kampstilarter stilarter der omhandler kamp med samuraiernes primære våben nemlig sværd samt bue og pil.

Disse våben er også centrale elementer i shinto religionen og har en særlig status også i dag.

Kendo var kendt som form (gekkiken) fra ca. starten af 1600 tallet. Det vil sige at samuraierne faktisk trænede gekkiken og ”overleveringen” af erfaring til kendo har være omfattende. Det samme kan siges om Kyudo og Iaido.     

Et system som f.eks. Judo var under udvikling efter restaurationen med meget få udøvere. Grundliggeren Kano Jigoro var ikke kun inspireret af japansk tradition men brugte også nye undervisningsteorier fra vesten i hans system. Nævekamp var ikke en primær færdighed for samuraierne og overleveringen af teknikker og traditioner var sansynligvis ikke den samme som kendo, Kyudo mv. Til gengæld opfandt Kano Jigoro en struktur, som man finder i mange andre af de budo stilarter, der sprang frem efter Meiji.

Organisationer

I slutningen af 1800 er der mange forskellige kampsystemer og graduering har som sådan ikke samme betydning som man giver det i dag. Der sker over tid en udvikling sendt mos at visse kampsystemer uddør. Nye mere standardiserede kommer til og enkelte gamle systemer overlever. Det er som oftest de store dojos, mestre mv. der udvikler systemerne og af natur er det hele meget decentralt.

Butokukai er til at starte med en privat organisation men driver meget udvikling og erfaringsopsamling. Lige før anden verdenskrig bliver den nationaliseret og bliver et statsligt organ. I denne periode er organisationen virkelige stor og har meget indflydelse. Mange at de stadigt relativ nye Do stilarter bliver ensrettet på mange punkter af Dai Nippon Butokukai.

Efter krigen bliver Dai Nippon Butokukai opløst af amerikanerne og senere opstår den igen men på dette tidspunk her hver stilart fået deres egne forbund og Dai Nippon Butokukai indflydelse forbliver meget lav.

 OBS! Årstallene er vejledende og man skal fortå at udviklingen som en organisk process hvor stilarter bliver inspireret af hinanden.

Læs mere om tidslinjen i del 2

Jens Møllgaard